Části závěrečné zkoušky

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích:

Provádí se testem na počítači na Městském úřadu Břeclav, náměstí TGM 10, 2. patro, dveře číslo 313.

Test se skládá z 25 otázek a k úspěšnému absolvování je potřeba dosáhnout minimálně 43 z 50 bodů.

Pokud žadatel nesplní úspěšně tuto část zkoušky, nebude moci pokračovat v dalších částech zkoušky.

Znalosti si můžete procvičit a ověřit na adrese: etesty2.mdcr.cz

Zkouška z praktické jízdy

Zkoušku je možné absolvovat až po úspěšném složení zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích.

Poplatek za řidičskou zkoušku obecnímu úřadu

Poplatek za zkoušku - 700,- Kč

Hradí se na pokladně Městského úřadu Břeclav na náměstí TGM 42/1, v přízemí.

Písemný test 100,- Kč, zkouška z ovládání a údržby vozidla 200,- Kč,
zkouška z praktické jízdy 400,- Kč.

Nelze platit v den zkoušky!

Co si vzít s sebou?

Žadatel musí mít s sebou na zkoušku platný občanský průkaz, řidičský průkaz (při rozšíření), doklad
o úhradě za provedení zkoušky Městskému úřadu Břeclav. Žádost o přijetí k výuce a výcviku spolu
s lékařským posudkem dodá autoškola.

Podání žádosti o vystavení ŘP

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část. Všechny části zkoušky je třeba úspěšně vykonat do 1 roku ode dne první zkoušky, v opačném případě musíte absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek si zajdete zažádat na obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu.

V Břeclavi je to Městský úřad Břeclav, náměstí TGM 42/3 (ve dvoře MÚ Břeclav).
Úřední hodiny: PO a ST 8:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 - 14:00.

S sebou si nezapomeňte OP, ŘP při rozšíření, žádost o přijetí k výuce a výcviku, lékařský posudek, na místě uhradíte správní poplatek 200,-Kč.