Autoškola RM - Břeclav a okolí

Řidičské oprávnění skupiny B

B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v § 80a, odst. 1, písmenech a) až e) zákona č. 361/2000 Sb., jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg,

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (B96)

Skupina B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou
a vozidel zařazených do skupiny B1(§ 81, odst. 1, písm. c), skupiny AM(§ 81, odst. 2) a tříkolových vozidel skupiny A od 21 let(§ 81, odst. 3).

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy v autoškole jsou vhodné pro řidiče, kteří dlouho nejezdili a chtějí se bezpečně vrátit za volant. Pokud je právě toto vaše přání, objednejte si u nás kondiční jízdy a my vám vrátíme sebevědomí v dopravním provozu.

Kondiční jízdy lze využít ale i pro průjezd konkrétní trasou města, kde je například hustý provoz, nebo náročné křižovatky apod.

Jízdy provádíme individuálně po domluvě se zájemcem, v rozsahu odpovídajícím jeho schopnostem. Maximální počet jízd kondičních jízd není stanoven.

Vrácení řidičského průkazu